Disclaimer

Hiero Ontwikkeling BV neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid. Hiero Ontwikkeling BV hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de website van Hiero Ontwikkeling BV, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (automatisch gegenereerde informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met www.parkzicht-almerepoort.nl en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, ip-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op www.parkzicht-almerepoort.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw computer en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van www.parkzicht-almerepoort.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw ip-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van www.parkzicht-almerepoort.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van www.parkzicht-almerepoort.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) website www.parkzicht-almerepoort.nl.

Persoonsgegevens

Gebruikers van www.parkzicht-almerepoort.nl
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om www.parkzicht-almerepoort.nl te gebruiken.

Inschrijven via www.parkzicht-almerepoort.nl
Wanneer u zich inschrijft via het formulier op deze website slaan wij uw gegevens op. Tevens verstrekken wij uw gegevens aan de betrokken makelaar zodat deze u kan voorzien van de gevraagde informatie (per e-mail of telefonisch).

Uw rechten
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens in ons bestand. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Opslag persoonsgegevens
Uw gegevens worden opgeslagen met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gedurende een termijn van ten minste 10 jaar.

Links naar andere websites
www.parkzicht-almerepoort.nl bevat links waarmee u www.parkzicht-almerepoort.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. www.parkzicht-almerepoort.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Informatie op www.parkzicht-almerepoort.nl
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact met onze webmaster opnemen via info@kimkellyoosten.nl. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Webmaster
KO Design